تازه ترين ها

 

 

PCR و طراحي پرايمر به زبان ساده و کاربردي
قیمت: 159,000ریال
قیمت ویژه: 143,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب با محوريت آموزش تکنيک Real Time PCR و طراحي پرايمر نوشته شده است.


راهنماي کامل داروهاي بيهوشي
قیمت: 169,000ریال
قیمت ویژه: 152,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب به رغم جيبي بودن حاوي مطالب مهم و کليدي فارماکولوژي بيهوشي از جمله گروه گروه دارويي گروه مصرف در حاملگي موارد مصرف دوز و مقدار مصرف فارماکوديناميک و فارماکوکينتيک تداخلات منع مصرف و احتياطات عوارض جانبي و توجهات پزشکي و پرستاري مي باشد.


راهنماي جيبي احياي قلبي- ريوي 2015
قیمت: 100,000ریال
قیمت ویژه: 90,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب برگرفته از دستورالعمل احياي قلبي-ريوي سال 2015 انجمن قلب آمريکا- انجمن احياي اروپا مي باشد.


مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
قیمت: 690,000ریال
قیمت ویژه: 552,000ریال

توضیح مختصر:كتاب گردآوري شده داراي مجموعه سوالات 18 سال آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سال 77-78 تا 96-95 مي باشد.


بافت شناسي راس جلد اول: بافت شناسي عمومي
قیمت: 790,000ریال
قیمت ویژه: 632,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب اولين مرجع بافت شناسي جهت رشته هاي بيولوژي توليدمثل،علوم تشريح و پاتولوژي مي باشد.


تکنيک اتاق عمل اعمال جراحي بري و کهن جلد دوم
قیمت: 349,000ریال
قیمت ویژه: 279,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب يکي از ريفرنس هاي معرفي شده از سوي وزارت بهداشت جهت رشته اتاق عمل ( تکنولوژي جراحي) است


تکنيک اتاق عمل اعمال جراحي بري و کهن جلد اول
قیمت: 690,000ریال
قیمت ویژه: 552,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب يکي از رفرنس هاي معرفي شده از سوي وزارت بهداشت جهت رشته اتاق عمل ( تکنولوژي جراحي) است


مراقبت هاي پرستاري سي سي يو با تاکيد بر نوار قلب
قیمت: 229,000ریال
قیمت ویژه: 183,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب براساس اصول مراقبت و تشخيص و تفسير نوار قلب جمع آوري و تدوين شده است.


اصول مراقبت ويژه در بيهوشي
قیمت: 290,000ریال
قیمت ویژه: 232,000ریال

توضیح مختصر:کتاب حاضر که برگرفته از منابع معرفي شده براي درس مراقبت هاي ويژه مي باشد،تلاشي است در جهت کيفي سازي آموزش مبحث مراقبت هاي ويژه که يک بخش مهم و حياتي در حوزه بيماران مي باشد.


نگاهي به ترياژ
قیمت: 69,000ریال
قیمت ویژه: 69,000ریال

توضیح مختصر:جمع آوري و نگارش اين کتاب بر اساس آخرين دستورالعمل وزارت بهداشت مي باشد


مجموعه آزمون هاي دكتري تخصصي سالمند شناسي سال 1388 تا 1395
قیمت: 229,000ریال
قیمت ویژه: 183,200ریال

توضیح مختصر:نقطه قوت اين مجموعه دسته بندي مطالب در قالب پاسخ هاي تشريحي است .....


اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
قیمت: 79,000ریال
قیمت ویژه: 71,100ریال

توضیح مختصر:کتاب حاضر گردآوري مهم ترين و رايج ترين چالش هاي اخلاقي حرفه اي در پرستاري مي باشد


اصول مديريت خدمات پرستاري و مامايي
قیمت: 229,000ریال
قیمت ویژه: 183,200ریال

توضیح مختصر:مجموعه حاضر به شيوه ها،روشها و راهنمايي سريع به منظور آشنايي بيشتر با اصول مديريت پرستاري و مامايي مي پردازد که طبق سر فصل درس مديريت خدمات پرستاري در بخشهاي باليني دانشجويان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته پرستاري و مامايي تدوين شده است.


درسنامه مامايي مايلز جلد دوم
قیمت: 189,000ریال
قیمت ویژه: 160,650ریال

توضیح مختصر:با توجه به مراقبت هاي فزاينده ي ماماها از زنان داراي نيازهاي بهداشتي پيچيده در جامعه اي چند فرهنگي و نياز به ايفاي نقش هاي تخصصي و گسترده،موضوعات مهمي در همين رابطه به کتاب افزوده شده تا محتواي آن با شرايط معاصر متناسب تر باشد.


میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه