سایر مشخصات کتاب:
ويراست: ششم
نوع جلد: شوميز
تعداد صفحه: 556
ناشر: جامعه نگر
زبان: فارسي
شابك: 9786001015366
قطع کتاب: وزيري
کيفيت چاپ: تک رنگ مشکي
روش هاي آماري در پژوهش مراقبت هاي بهداشتي مونرو

مولف: استيسي بي.پليختا-اليزابت اي.کلوين
مترجم: دکترانوشيروان کاظم نژاد ،دکتر محمدرضا حيدري، رضا نوروززاده
سال و نوبت چاپ: اول/ 1395
قیمت : 399000ریال
قیمت ويژه : 312000ریال

وضعيت: موجود است

اين کتاب داراي سه بخش :1 روي به دست آوردن و درک داده ها،بخش 2 روي تحليل داده ها(اکثرا آماده ي دو متغيره)و بخش 3 روي ساخت مدل و اريه ي داده ها تمرکز دارد.بخش 1 نسخه ي بسط داده شده ي بخش ا اصلي است و شامل فصل هاي طراحي مطالعات،سازماندهي و نمايش داده ها،به کارگيري آمار توصيفي يک متغيره و درک احتمال و آزمون فرضيه است.بخش 2 شامل 7 فصل از بخش 2 اصلي است و شامل فصل هاي روش هاي خاص آماري مانند آزمون هاي t ،همبستگي،مدل هاي تحليل واريانس(ANOVA ) و کاي دو است.بخش 3 شامل آن فصل هاي مونرو است که تحت مدل سازي آمده بود(رگرسيون لوجستيک،رگرسيون خطي،مدل سازي معادلات ساختاري).همچنين فصلي را تحت عنوان ارايه ي داده ها به صورت پوستر ،سخنراني و مقالات مجله اضافه کرده ايم.
مشخصات كليدي:
*کتاب حاضر با تمرکز بر روي جديدترين و رايج ترين روش هاي آماري که امروزه در علوم پزشکي استفاده مي شوند،به محققان اين امکان را مي دهد تا هم در سطوح پايه و هم در سطوح پيشرفته درک عميقي از تحليل داده ها و روش هاي آماري مناسب پيدا کنند.

* حال با حضور يک تيم نويسندگي جديد و البته در همان قالب کتاب کتاب اصلي که توسط بارباراهازاردمونرو ساختار يافته بود،نسخه جديد آن بر اساس نيازها و نظرات دانشجويان و محققان علوم پزشکي دوباره تدوين شده است.

* هر بخش شامل چند فصل است و در هر فصل به طور مفصل سوالات پژوهش،مثال هايي از ساير متون ،انواع داده هاي مورد نياز،پذيره ها،جزئيات آماري و يک مثال کامل عملي براي نحوه محاسبه هر آماره به دستي و با استفاده از spss ارائه گرديده است.همچنين توضيحات مبسوطي درباره ي آمار ناپارامتري (آزاد توزيع)و آماره ي کاي دو اضافه شده است.
فهرست مطالب:مشخصات مؤلف / مترجم:
دکتر انوشيروان کاظم نژاد

استاد آمار زيستي دانشگاه تربيت مدرسدکتر محمد رضا حيدري

استاديار پرستاري دانشگاه شاهدرضا نوروززاده

مربي پرستاري دانشگاه شاهد
میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه