تازه ترين ها

 

 

پرستاري داخلي-جراحي برونر و سودارث 2018 : پوست و سوختگي
قیمت: 189,000ریال
قیمت ویژه: 170,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : پوست و سوختگي
قیمت: 189,000ریال
قیمت ویژه: 160,650ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : مغز و اعصاب
قیمت: 379,000ریال
قیمت ویژه: 303,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : عفوني و اورژانس
قیمت: 189,000ریال
قیمت ویژه: 160,650ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


کتابچه ي تشخيص هاي پرستاري ناندا (ويراست سيزدهم )
قیمت: 299,000ریال
قیمت ویژه: 239,200ریال

توضیح مختصر:در اين کتاب،تشخيص ها و طبقات بررسي در چارچوب الگوي سلامت عملکردي تنظيم شده اند...


راهنماي جامع تغذيه و سبک زندگي سالم در بارداري و شيردهي
قیمت: 239,000ریال
قیمت ویژه: 191,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب مشتمل بر 38 فصل مي باشد. در دو فصل اول کتاب،اصول تغذيه و سبک زندگي سالم بيان شده است........


بانک آزمون تشريحي اصول و فنون تکنولوژيست هاي جراحي
قیمت: 399,000ریال
قیمت ویژه: 319,200ریال

توضیح مختصر:اين اثر کاربرديترين کتاب تست اصول و فنون تکنولوژيستهاي جراحي اسـت کـه بـراي دانشـجويان تکنولوژي اتاق عمل، پرستاري و بيهوشي که قصد شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي و کارشناسي ارشد اتاق عمل را دارند، نگاشته شده است


اصول ژنتيك پزشكي امري 2017
قیمت: 790,000ریال
قیمت ویژه: 632,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب دربرگيرنده ي چکيده اي از مهم ترين و اساسي ترين دستاوردهاي پنج دهه ي اخير ژنتيک پزشکي و انساني مي باشد.


اصول و فنون هوشبري (بر اساس سرفصل دروس شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي)
قیمت: 169,000ریال
قیمت ویژه: 152,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب مشتمل بر چهارده بخش بوده که بر اساس موضوعات مصوب در شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي نگاشته شده و در آن از منابع مختلف پرستاري بهره گرفته شده است.


مراقبت از نوزادان بيمار و سالم
قیمت: 149,000ریال
قیمت ویژه: 134,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب مطابق با سر فصل دروس دانشجويان پرستاري و مامايي و بهداشت در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد مي باشد.


صفحه قبل

| 2 / 2 |

صفحه بعد

میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه