•  » اتاق عمل
 •  » آناتومي
 • ٌRohen Atas Of Anatomy 2015
  مولف:
  قیمت: 750,000ریال
  قیمت ویژه: 300,000ریال
  قیمت نهایی: 300,000ریال

  توضیح مختصر:


  آناتومي براي دانشجويان اتاق عمل(با رويکرد باليني و جراحي)جلد اول
  مولف: احسان گلچيني
  قیمت: 399,000ریال
  قیمت ویژه: 319,200ریال
  قیمت نهایی: 319,200ریال

  توضیح مختصر:در اين کتاب علاوه بر آناتومي موضوعات باليني و جراحي لازم در ساختارها بيان شود تا آناتومي کاربردي براي رشته اتاق عمل و پرستاران شاغل در اين حوزه را فراهم نمايد.


  آناتومي براي دانشجويان اتاق عمل(با رويکرد باليني و جراحي)جلد دوم
  مولف: احسان گلچيني
  قیمت: 399,000ریال
  قیمت ویژه: 319,200ریال
  قیمت نهایی: 319,200ریال

  توضیح مختصر:در اين کتاب علاوه بر آناتومي موضوعات باليني و جراحي لازم در ساختارها بيان شود تا آناتومي کاربردي براي رشته اتاق عمل و پرستاران شاغل در اين حوزه را فراهم نمايد.


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه