•  » پزشکي
 •  » پاتوفيزيولوژي
 • راهنماي جيبي پاتوفيزيولوژي
  مولف:
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 89,500ریال
  قیمت نهایی: 89,500ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب پاتوفيزيولوژي بيماري را از طريق طراحي و فلوچارت آموزش مي دهد.


  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه