•  » آمادگي دکترا
 • درسنامه جامع آزمون هاي زبان MSRT- MHLE-MCHE- EPT جهت داوطلبان کنکور دکتري تمام رشته هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت
  قیمت: 590,000ریال
  قیمت ویژه: 413,000ریال
  مرجع کامل سئوالات ، مهارتها و ترفندهاي طلايي Listening- Reading - Structure
  درسنامه مهندسي بهداشت محيط کليات بهداشت محيط
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 104,300ریال
  براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....
  مجموعه آزمون هاي دکتري وزارت بهداشت ژنتيک با پاسخ تشريحي و تحليلي از سال 78 تا 96
  قیمت: 490,000ریال
  قیمت ویژه: 343,000ریال
  در اين مجموعه،تمامي آزمون هاي برگزارشده در مقطع دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي با پاسخ تشريحي و تحليلي از سال 78 تا 96 گرد آوري شده است.
  نکات و آزمون هاي طلايي دکتراي پرستاري
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 139,300ریال
  با توجه به شرايط و خصوصيات آزمون دكتراي تخصصي پرستاري منابع مشخصي براي اين آزمون اعلام نشده است. نگارنده كتاب با توجه به سابقه ي تدريس آمادگي ......
  درسنامه مهندسي بهداشت محيط آلودگي هوا و کنترل آن
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 104,300ریال
  براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....
  درسنامه مهندسي بهداشت محيط مديريت مواد زائد جامد
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 104,300ریال
  براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....
  مرور جامع آمارزيستي
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 139,300ریال
  کليه محتواي درسي آن به طور ساده و قابل فهم بر اساس دانش داوطلبان رشته هاي مختلف مطابق با آخرين تغييرات اعمال شده در طراحي سوالات نگارش گرديده است.
  نکات کليدي دکتراي پرستاري اصول و نظريه هاي مديريت و کاربرد آن در پرستاري
  قیمت: 249,000ریال
  قیمت ویژه: 174,300ریال
  اين مجموعه بر اساس آزمون هاي اخير دکتري پرستاري به روز رساني شده است و ......
  کتاب کليدي آمار و پژوهش در پرستاري
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 104,300ریال
  اين کتاب مرور کامل و جمع بندي روش تحقيق در چند روز مي باشد.و در آخر کتاب تمامي سوالات آزمون دکتري پرستاري و مباحث تکميلي روش تحقيق در پرستاري گنجانده شده است.
  درسنامه مهندسي بهداشت محيط تصفيه آب و توسعه منابع آب
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 83,300ریال
  براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....
  درسنامه مهندسي بهداشت محيط شيمي و ميکروبيولوژي آب و فاضلاب
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 83,300ریال
  براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....
  درسنامه مهندسي بهداشت محيط تصفيه فاضلاب
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 83,300ریال
  براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....
  درسنامه مهندسي بهداشت محيط هيدروليک،مکانيک سيالات،انتقال و توزيع آب آشاميدني،شبکه جمع آوري سيلاب و فاضلاب شهري
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 83,300ریال
  براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....
  درسنامه جامع دکتراي تخصصي پرستاري
  قیمت: 690,000ریال
  قیمت ویژه: 483,000ریال
  نگارش مطالب اين کتاب بر اساس منابع معتبر و اصلي آزمون انجام شده است.
  مجموعه آزمون هاي دكتري تخصصي سالمند شناسي سال 1388 تا 1395
  قیمت: 229,000ریال
  قیمت ویژه: 160,300ریال
  نقطه قوت اين مجموعه دسته بندي مطالب در قالب پاسخ هاي تشريحي است .....
  مجموعه آزمون دكتراي تخصصي پرستاري با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 139,300ریال
  اين كتاب شامل سوالات كنكور دكتراي تخصصي پرستاري از سال 74-75 الي 89-90 است كه با شيوه اي متفاوت پاسخ داده شده اند....
  نکات کليدي مفاهيم و نظريه هاي کاربردي در پرستاري
  قیمت: 289,000ریال
  قیمت ویژه: 202,300ریال
  اين کتاب از دوبخش مفاهيم و تئوري هاي پرستاري تشکيل شده است که با مرور سوالات چند سال اخير و نظر سنجي از پذيرفته شدگان آزمون دکتري پرستاري،مشاهده مي نماييد...
  مجموعه آزمون هاي دكتري تخصصي پرستاري با پاسخ تحليلي تست هاي سال 1391 تا 1396
  قیمت: 399,000ریال
  قیمت ویژه: 273,000ریال
  اين کتاب از دو بخش تشکيل شده :بخش اول سوالات آزمون دکتراي پرستاري تربيت مدرس و بخش دوم چهار دوره آخر وزارت بهداشت
  مفاهيم و نظريه هاي پرستاري
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 104,300ریال
  اين کتاب جهت استفاده ي دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاري و مطابق سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد.
  مجموعه آزمون هاي دكتراي تخصصي پرستاري با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  قیمت: 259,000ریال
  قیمت ویژه: 181,300ریال
  اين كتاب شامل سوالات كنكور دكتراي تخصصي پرستاري از سال 74-75 الي 90-91است كه با شيوه اي متفاوت پاسخ داده شده اند....
  ������� �� ����� ���� ���� �ј� ��������� �Ș�