•  » آمادگي دکترا
 • درسنامه جامع آزمون هاي زبان MSRT- MHLE-MCHE- EPT جهت داوطلبان کنکور دکتري تمام رشته هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت
  قیمت: 790,000ریال
  قیمت ویژه: 671,500ریال

  توضیح مختصر:مرجع کامل سئوالات ، مهارتها و ترفندهاي طلايي Listening- Reading - Structure


  درسنامه مهندسي بهداشت محيط کليات بهداشت محيط
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال

  توضیح مختصر:براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....


  مجموعه آزمون هاي دکتري وزارت بهداشت ژنتيک با پاسخ تشريحي و تحليلي از سال 78 تا 96
  قیمت: 490,000ریال
  قیمت ویژه: 392,000ریال

  توضیح مختصر:در اين مجموعه،تمامي آزمون هاي برگزارشده در مقطع دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي با پاسخ تشريحي و تحليلي از سال 78 تا 96 گرد آوري شده است.


  نکات و آزمون هاي طلايي دکتراي پرستاري
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 179,100ریال

  توضیح مختصر:با توجه به شرايط و خصوصيات آزمون دكتراي تخصصي پرستاري منابع مشخصي براي اين آزمون اعلام نشده است. نگارنده كتاب با توجه به سابقه ي تدريس آمادگي ......


  درسنامه مهندسي بهداشت محيط آلودگي هوا و کنترل آن
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال

  توضیح مختصر:براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....


  درسنامه مهندسي بهداشت محيط مديريت مواد زائد جامد
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال

  توضیح مختصر:براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....


  مرور جامع آمارزيستي
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 139,300ریال

  توضیح مختصر:کليه محتواي درسي آن به طور ساده و قابل فهم بر اساس دانش داوطلبان رشته هاي مختلف مطابق با آخرين تغييرات اعمال شده در طراحي سوالات نگارش گرديده است.


  کتاب کليدي آمار و پژوهش در پرستاري
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب مرور کامل و جمع بندي روش تحقيق در چند روز مي باشد.و در آخر کتاب تمامي سوالات آزمون دکتري پرستاري و مباحث تکميلي روش تحقيق در پرستاري گنجانده شده است.


  نکات کليدي دکتراي پرستاري اصول و نظريه هاي مديريت و کاربرد آن در پرستاري
  قیمت: 249,000ریال
  قیمت ویژه: 199,200ریال

  توضیح مختصر:اين مجموعه بر اساس آزمون هاي اخير دکتري پرستاري به روز رساني شده است و ......


  درسنامه مهندسي بهداشت محيط شيمي و ميکروبيولوژي آب و فاضلاب
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال

  توضیح مختصر:براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....


  درسنامه مهندسي بهداشت محيط تصفيه فاضلاب
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال

  توضیح مختصر:براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....


  درسنامه جامع دکتراي تخصصي پرستاري
  قیمت: 890,000ریال
  قیمت ویژه: 712,000ریال

  توضیح مختصر:نگارش مطالب اين کتاب بر اساس منابع معتبر و اصلي آزمون انجام شده است.


  درسنامه مهندسي بهداشت محيط تصفيه آب و توسعه منابع آب
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال

  توضیح مختصر:براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....


  درسنامه مهندسي بهداشت محيط هيدروليک،مکانيک سيالات،انتقال و توزيع آب آشاميدني،شبکه جمع آوري سيلاب و فاضلاب شهري
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال

  توضیح مختصر:براي تدوين اين مجموعه کتاب ها،ابتدا اقدام به مروري بر سوالات 12 سال اخير آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي بهداشت محيط شده است.....


  مجموعه آزمون هاي دكتري تخصصي سالمند شناسي سال 1388 تا 1395
  قیمت: 229,000ریال
  قیمت ویژه: 183,200ریال

  توضیح مختصر:نقطه قوت اين مجموعه دسته بندي مطالب در قالب پاسخ هاي تشريحي است .....


  مجموعه آزمون هاي دكتري تخصصي پرستاري با پاسخ تحليلي تست هاي سال 1391 تا 1396
  قیمت: 399,000ریال
  قیمت ویژه: 312,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب از دو بخش تشکيل شده :بخش اول سوالات آزمون دکتراي پرستاري تربيت مدرس و بخش دوم چهار دوره آخر وزارت بهداشت


  نکات کليدي مفاهيم و نظريه هاي کاربردي در پرستاري
  قیمت: 289,000ریال
  قیمت ویژه: 231,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب از دوبخش مفاهيم و تئوري هاي پرستاري تشکيل شده است که با مرور سوالات چند سال اخير و نظر سنجي از پذيرفته شدگان آزمون دکتري پرستاري،مشاهده مي نماييد...


  مجموعه آزمون دكتراي تخصصي پرستاري با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 159,200ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب شامل سوالات كنكور دكتراي تخصصي پرستاري از سال 74-75 الي 89-90 است كه با شيوه اي متفاوت پاسخ داده شده اند....


  مفاهيم و نظريه هاي پرستاري
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب جهت استفاده ي دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاري و مطابق سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد.


  مجموعه آزمون هاي دكتراي تخصصي پرستاري با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  قیمت: 259,000ریال
  قیمت ویژه: 220,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب شامل سوالات كنكور دكتراي تخصصي پرستاري از سال 74-75 الي 90-91است كه با شيوه اي متفاوت پاسخ داده شده اند....


  ������� �� ����� ���� ���� �ј� ��������� �Ș�