تازه ترين ها

 

 

بيماري هاي زنان و روش هاي تشخيصي آن
قیمت: 249,000ریال
قیمت ویژه: 199,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب در بردارنده معاينات و آزمون هاي تشخيصي نسبت به ساير روش هاي پاراکلينيکي با تفصيل بيشتر پرداخته شده مي باشد


دستنامه باليني پرستاري داخلي جراحي برونر و سودارث 2018
قیمت: 299,000ریال
قیمت ویژه: 239,200ریال

توضیح مختصر:درسنامه‌ي پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث، ويرايش ]چهاردهم، هنوز يكي از جامع‌ترين منابع باليني براي دانشجويان و پرستاران حرفه اي و كتاب كاملي براي بخش‌هاي ......


پرستاري داخلي - جراجي برونر و سوداث 2018 : چشم و گوش
قیمت: 159,000ریال
قیمت ویژه: 127,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي - جراجي برونر و سوداث 2018 : کليه و مجاري ادراري
قیمت: 219,000ریال
قیمت ویژه: 175,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018: متابوليسم و آندوکرين
قیمت: 359,000ریال
قیمت ویژه: 287,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي- جراجي برونر و سودارث 2018 : مفاهيم بيوفيزيکي
قیمت: 279,000ریال
قیمت ویژه: 223,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : مفاهيم و چالش هاي مراقبت از بيمار
قیمت: 369,000ریال
قیمت ویژه: 295,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


راهنماي عملي و کاربردي جستجوي تخصصي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعات علمي
قیمت: 299,000ریال
قیمت ویژه: 239,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب در دوبخش و هرکدام با دوفصل تهيه شده است که در بخش اول به بيان روش ها و مهارت هاي کلي جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي و نيز فرآيند و مراحل جستجو در آنها و در بخش دوم به معرفي بخش هاي مختلف پايگاه اطلاعاتي PubMed و نيز مراحل انجام فرآيند جستجوي ساده و پيشرفته در اين پايگاه پرداخته مي شود.


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : مفاهيم پايه
قیمت: 159,000ریال
قیمت ویژه: 143,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي-جراحي برونر و سودارث 2018 : پوست و سوختگي
قیمت: 189,000ریال
قیمت ویژه: 170,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : مغز و اعصاب
قیمت: 379,000ریال
قیمت ویژه: 303,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : عفوني و اورژانس
قیمت: 189,000ریال
قیمت ویژه: 160,650ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : قلب و عروق
قیمت: 399,000ریال
قیمت ویژه: 319,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : ارتوپدي
قیمت: 219,000ریال
قیمت ویژه: 175,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : توليدمثل و بيماريهاي پستان
قیمت: 269,000ریال
قیمت ویژه: 215,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


کتابچه ي تشخيص هاي پرستاري ناندا (ويراست سيزدهم )
قیمت: 299,000ریال
قیمت ویژه: 239,200ریال

توضیح مختصر:در اين کتاب،تشخيص ها و طبقات بررسي در چارچوب الگوي سلامت عملکردي تنظيم شده اند...


راهنماي جامع تغذيه و سبک زندگي سالم در بارداري و شيردهي
قیمت: 239,000ریال
قیمت ویژه: 191,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب مشتمل بر 38 فصل مي باشد. در دو فصل اول کتاب،اصول تغذيه و سبک زندگي سالم بيان شده است........


Williams Obstetrics, 25th Edition
قیمت: 3,900,000ریال
قیمت ویژه: 2,000,000ریال

توضیح مختصر:


High-Risk Pregnancy with Online Resource: Management Options 5th Edition
قیمت: 4,900,000ریال
قیمت ویژه: 2,900,000ریال

توضیح مختصر:


بانک آزمون تشريحي اصول و فنون تکنولوژيست هاي جراحي
قیمت: 399,000ریال
قیمت ویژه: 319,200ریال

توضیح مختصر:اين اثر کاربرديترين کتاب تست اصول و فنون تکنولوژيستهاي جراحي اسـت کـه بـراي دانشـجويان تکنولوژي اتاق عمل، پرستاري و بيهوشي که قصد شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي و کارشناسي ارشد اتاق عمل را دارند، نگاشته شده است


میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه