•  » ساير رشته ها
 •  » فوريت هاي پزشکي
 • توجه به سلامت در فوريتها
  مولف: دكتر عباس عباس زاده،دكتر زهرا جليلي،فريبا برهاني
  قیمت: 39,000ریال
  قیمت ویژه: 35,100ریال
  قیمت نهایی: 35,100ریال

  توضیح مختصر:از خصوصيات اين كتاب برتري جنبه هاي كاربردي آن بر جنبه هاي نظري است.


  Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice
  مولف:
  قیمت: 4,590,000ریال
  قیمت ویژه: 3,213,000ریال
  قیمت نهایی: 3,213,000ریال

  توضیح مختصر:چاپ و صحافي مطابق با استانداردهاي بين المللي با برگه هاي گلاسه مات، صحافي درجه يک


  كمكهاي اوليه واحياء قلبي-ريوي
  مولف: دكترعباس حق پرست-رضامبرزايي سيف آبادي
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب مطابق با سرفصل ارائه شده توسط شوراي عالي برنامه ريزي به رشته تحرير در آمده. مطالب مجموعه حاضر در 18 فصل و 2 پيوست گردآوري شده است


  كمكهاي اوليه استاجي
  مولف: زهرا استاجي-طاهره توفيقيان
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 170,100ریال
  قیمت نهایی: 170,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب مطابق با سرفصل واحد درسي كمكهاي اوليه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي دانشجويان دوره كارداني بهداشت تاليف شده است .اين مجموعه در 22 فصل گردآوري شده است.


  راهنماي جامع CPR بر اساس جديدترين پروتکل هاي جهاني + فيلم آموزشي رايگان
  مولف: فيروزه رضاپور
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال
  قیمت نهایی: 89,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر اساس قوانين و پروتکل هاي جديد به رشته تحرير در آمده است.


  اخلاق و مقررات حرفه اي در فوريت هاي پزشکي
  مولف: عزيز شهرکي واحد - مرجان مرداني- فرهاد رضواني
  قیمت: 75,000ریال
  قیمت ویژه: 67,500ریال
  قیمت نهایی: 67,500ریال

  توضیح مختصر:در کتاب حاضر موضوعات مطرح در اخلاق اسلامي، اخلاق پزشکي، مسؤوليت‌هاي اخلاقي و قانوني، خصوصيات ويژه اخلاقي و شرح وظايف و مسؤوليت‌هاي ....


  آخرين تغييرات احياي قلبي و ريوي(بر اساس دستورالعمل 2015 انجمن قلب آمريکا)
  مولف: انجمن قلب آمريکا
  قیمت: 89,000ریال
  قیمت ویژه: 80,100ریال
  قیمت نهایی: 80,100ریال

  توضیح مختصر:مجموعه حاضر،ترجمه آخرين تغييرات انجمن قلب آمريکا(AHA )در سال 2015 مي باشد.


  كتاب جامع CPR ويراست دوم(2015 )
  مولف: حامد حسني،پروفسور جواد کجوري،شيرين قنواتي،عبدالرضا محمودي راد،دکتر محمد کلانتر ميبدي
  قیمت: 179,000ریال
  قیمت ویژه: 161,100ریال
  قیمت نهایی: 161,100ریال

  توضیح مختصر:در اين کتاب ارائه الگوريتم هاي 2015 به صورت فارسي و انگليسي صورت گرفته است.


  فوريتهاي پزشكي در بلايا
  مولف: عزيز شهركي واحد، دكتر محمد حسن محمدي، دكار فرهاد رضواني، مريم حيدري، الهه اسدي بيدمشكي
  قیمت: 129,000ریال
  قیمت ویژه: 116,100ریال
  قیمت نهایی: 116,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب بر اساس سر فصل مصوب دروس شوراي عالي برنامه ريزي واحد درسي فوريتهاي پزشكي در بلايا براي دانشجويان فوريتهاي پزشكي تاليف شده است.


  مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما(2)
  مولف: حميدرضا ابراهيمي فخار- دکترحميدرضا کوهستاني - دکتر نيره باغچقي
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 151,200ریال
  قیمت نهایی: 151,200ریال

  توضیح مختصر:در كشور ما تروما مسئله ي بسيار مهمي است، زيرا اگرچه بيماري هاي قلبي و عروقي اولين عامل مرگ و مير هستند، اما بيشترين عمر از دست رفته در اثر تروما ....


  راهنماي جيبي احياي قلبي- ريوي 2015
  مولف:
  قیمت: 100,000ریال
  قیمت ویژه: 90,000ریال
  قیمت نهایی: 90,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب برگرفته از دستورالعمل احياي قلبي-ريوي سال 2015 انجمن قلب آمريکا- انجمن احياي اروپا مي باشد.


  اخلاق و مقررات حرفه اي در فور يت هاي پزشکي با تاکيد بر اخلاق حرفه اي
  مولف: عزيزشهرکي واحد،دکترفرهادرضواني،نداذخيره داري
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 170,100ریال
  قیمت نهایی: 170,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر اساس آشنايي بيشتر دانشجويان و پرسنل فوريتهاي پزشکي در زمينه اخلاق و قوانين حرفه اي تدوين شده است.


  راهنماي ترالي اورژانس
  مولف: حميده يزدي مقدم
  قیمت: 49,000ریال
  قیمت ویژه: 44,100ریال
  قیمت نهایی: 44,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب با هدف تهيه و ارائه يک منبع و مرجع دقيق اطلاعات براي تمام گروه هاي پزشکي،پيراپزشکي به خصوص پرستاران،ماماها،اتاق عمل،هوشبري،تکنسين فوريتها و پرسنل بيمارستان ها و مراکز درماني به رشته تحرير در امده است.


  اصول و فنون مراقبتهاي روناش- پارسه
  مولف: حميدرضا آقابابائيان،علي صادقي مقدم،نورالله طاهري،سميه بساک،لادن عراقي اهوازي
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال
  قیمت نهایی: 89,100ریال

  توضیح مختصر:کتاب حاضر 13 فصل دارد که دو فصل ابتدايي آن خارج از سرفصل اصلي دروس بوده و صرفا چون دانشجويان ترم اول با اصول و فنون رشته ي فوريتها را شروع کند.


  مراقبتهاي پيش بيمارستاني فوريتهاي پزشکي درگروه هاي خاص
  مولف: نيره باغچقي ،حميدرضا کوهستاني،حميدرضا ابراهيمي فخار
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال
  قیمت نهایی: 89,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب بر اساس سر فصل مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشكي مي باشد. در اين مجموعه دانشجويان با فوريتهاي پزشكي در گروه هاي پرخطر همچون كودكان، زنان باردار و سالمندان و مراقبت هاي فوري آنان آشنا مي شوند.


  مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما (1)
  مولف: حميدرضا ابراهيمي فخار- حميدرضا کوهستاني - نيره باغچقي
  قیمت: 169,000ریال
  قیمت ویژه: 152,100ریال
  قیمت نهایی: 152,100ریال

  توضیح مختصر:در كشور ما تروما مسئله ي بسيار مهمي است، زيرا اگرچه بيماري هاي قلبي و عروقي اولين عامل مرگ و مير هستند، اما بيشترين عمر از دست رفته در اثر تروما ....


  تروماها بر اساس سر فصل دروس كارشناسي فوريتهاي پزشكي
  مولف: عزيز شهركي واحد، دكتر غلامرضا معصومي، دكتر فرهاد رضواني
  قیمت: 179,000ریال
  قیمت ویژه: 161,100ریال
  قیمت نهایی: 161,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب داراي جداول و تصاوير باليني جهت فهم و درك بهتر مطالب مي باشد....


  تکنيک هاي بي حرکت سازي در ارتوپدي سرپايي و بستري
  مولف: مهدي طالبي،علي افشاري
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال
  قیمت نهایی: 107,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب راهنماي گام يه گام آتل بندي،گچ گيري،بانداژ و استفاده از بريس و نوارهاي کششي درماني به همراه فيلم آموزشي رايگان مي باشد


  بهداشت روان براي فوريت هاي پزشکي براساس سرفصل دروس
  مولف: فاطمه ابراهيمي بليل
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:با مطالعه اين کتاب مي توانيد مطالبي در ارتباط با مفاهيم اوليه روانشناسي،بيماري هاي روان...


  آشنايي و کار با تجهيزات پزشکي در فوريتهاي پزشکي ( بر اساس سرفصل دروس کارشناسي فوريتهاي پزشکي)
  مولف: آرش حيدري علمدارلو،حامد حسني
  قیمت: 139,000ریال
  قیمت ویژه: 125,100ریال
  قیمت نهایی: 125,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب داراي جداول و تصاوير باليني جهت فهم و درك بهتر مطالب مي باشد....


  صفحه قبل

  | 1 / 2 |

  صفحه بعد

  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه