•  » پرستاري
 • منابع ارشد پرستاري

  منابع اصلي معرفي شده از سوي وزارت خانه

  داخلي و جراحي : برونر و سودارث 16 جلدي + بلك و هوكس

  بهداشت جامعه : لانكستر 3 جلدي + درسنامه پرستاري بهداشت جامعه 1و2و3 ايلدر آبادي

  مادران و نوزادان : مادران و نوزادان ليفر+ مادران ونوزادان ضيغمي

  كودكان : كودكان ونگ  آرزومانيانس، شوقي و سنجري

  روان : پرستاري بهداشت روان باربارابوئر دكتر شريف

  زبان : درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشكي امير لزگي

  خلاصه و تست

  D.R.S  داخلي و جراحي غفاري و كرمي

  D.R.S بهداشت جامعه ايلدر آبادي

  D.R.S مادران و نوزادان شوقي

  D.R.S كودكان مرتضوي

  D.R.S روان حجتي

  تست تكميلي:

  E.R.Sداخلي و جراحي زينعلي

  E.R.S بهداشت جامعه گروه مولفين

  E.R.S مادران ونوزادان  گروه مولفين

  E.R.S كودكان شوقي و سنجري

  E.R.S بهداشت روان محمودي

  جمع بندي نهايي : نكات طلايي پرستاري مصطفي شوكتي و سميه غفاري يك ماه آخر به آزمون

  مجموعه آزمون هاي سال هاي اخير 3 جلدي

  1- مجموعه آزمون هاي ارشد پرستاري وزارت بهداشت با پاسخ هاي تشريحي و تحليلي

  2 -مجموعه آزمون هاي ارشد پرستاري تربيت مدرس با پاسخ هاي تحليلي و تشريحي

  3- مجموعه آزمون هاي ارشد پرستاري دانشگاه آزاد با پاسخ هاي تشريحي و تحليلي

  بانك آزمون و منابع مطالعاتي بيشتر:

  1- سري LBN 5 جلدي

  2- 2000 آزمون كارشناسي ارشد

  3- بانك آزمون روان پرستاري

  4- درسنامه جامع پرستاري داخلي و جراحي به روش آموزش بر مبناي نقشه هاي مفهومي

  قابل توجه دانش پژوهان گرامي كتبي كه در قسمت منابع اصلي ذكر شده اولي ها منيع اول و دومي ها منابع دوم هستند.

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه