•  » مامايي
 •  » اصول و فنون
 • قوانين و مقررات حرفه اي در يک نگاه (پزشکي،پرستاري،مامايي)
  مولف: مهين شاهرخي ساردو،دکتر مسعود قادي پاشا،دکتر مينو قهرمان
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال
  قیمت نهایی: 134,100ریال

  توضیح مختصر:در واقع مهمترين هدفي که تاليف اين کتاب تعقيب مي نمايد،گشودن دريچه اي فراروي ديدگان تيزبين اعضاي محترم جامعه پزشکي و پيراپزشکي از موضوع قصور و تقصير پزشکي،قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.


  فرهنگ مامايي بيلير
  مولف: دنيس تايران
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 69,300ریال
  قیمت نهایی: 69,300ریال

  توضیح مختصر:از زمان انتشار انتشار آخرين چاپ ديکشنري بيلير، متخصصين مامايي با چالش‌هاي زيادي مواجه شدند. ...


  اصول وفنون مامايي وروش كار دراتاق عمل وزايمان
  مولف: زهرا تذكري - آسيه موحد پور
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال
  قیمت نهایی: 89,100ریال

  توضیح مختصر:بركسي پوشيده نيست كه داشتن مهارت وتخصص در هر شغلي من جمله مامايي مستلزم آشناي دقيق وكامل با اصول وفنون ويژه ي آن است واز آن جا كه تاكنون منبع مشخص و جامعي جهت استفاده ي اختصاصي دانشجويان مامايي وجود نداشته است...


  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه