ارسال تیکت
خطوط سامانه
ردیف شماره خط نوع خط
1 2166493716 اختصاصی جامعه‌نگر
2 50002346238 اختصاصی جامعه‌نگر
3 10004346 عمومی
4 30004681 عمومی
5 2000004346 عمومی