چکیده طلایی پرستاری داخلی جراحی

نویسنده: دکتر لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی

سال و نوبت چاپ: 1397/دوم

ویراست: اول

بررسی کوتاه:

* حذف تمامي مطالب اضافي کتب اصلي و کاهش حجم کتاب به يک ششم
* ارائه بيماري ها به صورت جداول منسجم در پايان هرفصل جهت سهولت يادگيري
* ارايه مطالب پراکنده مباحث به صورت جدول،نمودار و دياگرام
* مشخص کردن نکات مهم به صورت نکته و سوال هاي سال هاي قبل به صورت نکات کنکوري
* ارايه سوال در پايان هر فصل جهت خودآزمايي
* تمرکز ويژه بر مراقبت هاي پرستاري مهم در انتهاي هر فصل

موجود
%۱۵ تخفیف
قیمت 699000 ریال
سود شما از خرید 104850 ریال
قیمت با تخفیف 594150 ریال
امتیاز (0 رای)
محتوای کتاب
کیفیت چاپ و کاغذ
کیفیت صفحه‌آرایی و تصاویر
ارزش خرید
تعداد 0 نظر و پرسش و پاسخ در مورد این کتاب موجود است.
چکیده طلایی پرستاری داخلی جراحی

نویسنده: دکتر لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی

سال و نوبت چاپ: 1397/دوم

ویراست: اول

بررسی کوتاه:

* حذف تمامي مطالب اضافي کتب اصلي و کاهش حجم کتاب به يک ششم
* ارائه بيماري ها به صورت جداول منسجم در پايان هرفصل جهت سهولت يادگيري
* ارايه مطالب پراکنده مباحث به صورت جدول،نمودار و دياگرام
* مشخص کردن نکات مهم به صورت نکته و سوال هاي سال هاي قبل به صورت نکات کنکوري
* ارايه سوال در پايان هر فصل جهت خودآزمايي
* تمرکز ويژه بر مراقبت هاي پرستاري مهم در انتهاي هر فصل

موجود

پیشنهادی برای شما

 • حقایقی برای پرستاران جراحی قلب
  حقایقی برای پرستاران جراحی قلب
  299000 ریال
  269100 ریال
 • حقایقی برای پرستاران جراحی قلب
  حقایقی برای پرستاران جراحی قلب
  299000 ریال
  269100 ریال
 • برونر و سودارث 2014، جلد1: مفاهیم پایه پرستاری
  برونر و سودارث 2014، جلد1: مفاهیم پایه پرستاری
  114000 ریال
  96900 ریال
 • برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
  برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مرا ...
  219000 ریال
  197100 ریال
 • برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
  برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مرا ...
  219000 ریال
  197100 ریال
 • برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
  برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مرا ...
  219000 ریال
  197100 ریال
 • برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
  برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مرا ...
  219000 ریال
  197100 ریال
 • برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
  برونر و سودارث2014، جلد3: مفاهیم و چالش های مرا ...
  219000 ریال
  197100 ریال
 • برونر و سودارث 2014، جلد4: اتاق عمل
  برونر و سودارث 2014، جلد4: اتاق عمل
  159000 ریال
  127200 ریال
 • برونر و سودارث 2014، جلد5: تنفس و تبادلات گازی
  برونر و سودارث 2014، جلد5: تنفس و تبادلات گازی
  219000 ریال
  175200 ریال
 • برونر و سودارث2018: تولیدمثل و بیماریهای پستان
  برونر و سودارث2018: تولیدمثل و بیماریهای پستان
  399000 ریال
  359100 ریال
 • پرستاری داخلی-جراجی برونر و سودارث 2018: ارتوپدی
  پرستاری داخلی-جراجی برونر و سودارث 2018: ارتوپدی
  299000 ریال
  269100 ریال
 • برونر و سودارث2018: قلب و عروق
  برونر و سودارث2018: قلب و عروق
  599000 ریال
  509150 ریال
 • پرستاری داخلی-جراجی برونر و سوداث۲۰۱۸: کلیه و سیستم ادراری
  پرستاری داخلی-جراجی برونر و سوداث۲۰۱۸: کلیه و س ...
  289000 ریال
  231200 ریال
 • پرستاری داخلی-جراجی برونر و سوداث2018: چشم و گوش
  پرستاری داخلی-جراجی برونر و سوداث2018: چشم و گوش
  199000 ریال
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث2018: تنفس و تبادلات گازی
  پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث2018: تنفس و ...
  529000 ریال
  449650 ریال
 • 1000 داروی شایع، دستنامه دارویی پرستاران
  1000 داروی شایع، دستنامه دارویی پرستاران
  699000 ریال
  594150 ریال
 • برونر و سودارث 2018: عفونی و اورژانس
  برونر و سودارث 2018: عفونی و اورژانس
  249000 ریال