کتاب های سری مرور جامع DRS

کتاب‌های سری مرور جامع DRS شامل مروری جامع از منابع اصلی وزارت بهداشت به همراه تست می‌باشد و برای شرکت در آزمون‌های استخدامی و کارشناسی ارشد توصیه می‌گردد.

در حال بارگزاری