دوره 7جلدی اصول و مبانی پرستاری پاتروپری 2021

بررسی کوتاه:

 • 1 تاکید بر مراقبت از بیمار و عملکرد مبتنی بر شواهد
 • 2 ترجمه کامل Fundamentals of Nursing 10th ed, 2020
 • 3 قابل استفاده برای آمادگی در آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران (RN)
 • 4 مناسب برای دانشجویان پرستاری در تمام مقاطع کارشناسی تا دکتری
 • 5 شامل نکات کلیدی و سوالات تستی همراه پاسخنامه کلیدی در انتهای هر فصل
 • %16
  2,355,800
  1,999,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 356,800 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  سری 7جلدی کتاب اصول و مبانی پرستاری پاتروپری 2021، ترجمه Fundamentals of Nursing ویراست دهم توسط دکتر اکرم قهرمانیان و همکارانشان برای دانشجویان پرستاری در تمام مقاطع از کارشناسی تا دکتری و نیز برای کمک به برنامه‌های آموزش ضمن خدمت پرستاران در بالین و آنهایی که می‌خواهند خود را برای آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران (RN) آماده کنند، ترجمه شده است. این نسخه جدید که اولین ترجمه کامل کتاب اصول و مبانی پرستاری پاتر و پری می‌باشد، به موضوعات مهم در پرستاری، از جمله تاکید بر مراقبت از بیمار و عملکرد مبتنی بر شواهد پرداخته است. این مجموعه حاوی 7 جلد به شرح زیر می‌باشد:

  ترجمه بخش اول کتاب توسط دکتر اکرم قهرمانیان، دکتر معصومه آقامحمدی، دکتر عبدالله خرمی مارکانی، دکتر مهناز شوقی و در بردارنده پنج فصل مهم هست که به موضوعات اساسی در حرفه پرستاری شامل پرستاری امروز، سیستم‌های ارائه مراقبت بهداشتی، عملکرد پرستاری جامعه محور، مبانی نظری عملکرد پرستاری و عملکرد مبتنی بر شواهد می‌پردازد.

  ترجمه بخش دوم کتاب توسط دکتر اکرم قهرمانیان، دکتر پروانه عزت‌آقاجری، دکتر معصومه اکبربگلو، دکتر معصومه آقامحمدی، دکتر زهرا شبخ‌علیپور و در بردارنده 9 فصل مهم هست که به موضوعات اساسی شامل سلامتی و ناخوشی، مراقبت در عملکرد پرستاری، مراقبت از بیماران با بیماری مزمن، صلاحیت فرهنگی، پویایی خانواده، نظریه‌های رشد و تکامل، موضوعات مرتبط با مراقبت، ارتقای سلامت و تندرستی در سر تاسر دوران زندگی، از زندگی درون رحمی تا کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی و سالمندی می‌پردازد.

  ترجمه بخش سوم کتاب توسط دکتر اکرم قهرمانیان، دکتر فرزانه باقریه، نرگس رمضان‌زاده ، دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﻧﺒﯽﻗﺪﯾﻢ و در بردارنده هفت فصل مهم هست که به موضوعات اساسی در طراحی برنامه مراقبتی میتنی بر فرایند پرستاری، شامل تفکر نقادانه در عملکرد پرستاری، مراحل پنج‌گانه فایند پرستاری از بررسی تا ارزشیابی برنامه مراقبتی و مدیریت مراقبت از بیمار می‌پردازد.

  ترجمه‌ی بخش چهار توسط دکتر اکرم قهرمانیان، دکتر عبدالله خرمی مارکانی، دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻏﻔﻮری‌ﻓﺮد، دکتر فرزانه باقریه و در بردارنده پنج فصل مهم هست که به استانداردهای حرفه‌ای در پرستاری شامل اخلاق، ارزش و قانون در عملکرد پرستاری، ارتباط، آموزش بیمار و ثبت و انفورماتیک در پرستاری می‌پردازد.

  ترجمه بخش پنجم کتاب توسط دکتر اکرم قهرمانیان، دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﻧﺒﯽﻗﺪﯾﻢ، دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﯾﺰاد، دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻏﻔﻮری‌ﻓﺮد، دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ﺷﯿﺦﻋﻠﯿﭙﻮر، ﻓﺎﺿﻞ دﻫﻮن، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر، دﮐﺘﺮ راﺿﯿﻪ ﭘﺮﯾﺰاد و در بردارنده شش فصل مهم هست که به استانداردهای حفظ ایمنی بیمار و تضمین کیفیت، کنترل و پیشگیری از عفونت، علایم حیاتی، بررسی سلامت و معاینات فیزیکی، دادن دارو و استفاده از طب مکمل در پرستاری می‌پردازد.

  ترجمه بخش ششم کتاب توسط دکتر اکرم قهرمانیان، دکتر زهرا شیخ‌علیپور، دکتر عبدالله خرمی مارکانی، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر، دکتر پروانه آقاجاری و در بردارنده پنج فصل مهم هست که به مبانی روانی اجتماعی عملکرد پرستاری شامل خودپنداره، معنویت و سلامت معنوی، سلامت جنسی، فقدان، سوگ، استرس و تطابق با عوامل استرس می‌پردازد.

  نوع جلد گالینگور و ترجمه بخش هفتم کتاب توسط دکتر اکرم قهرمانیان، دکتر آزاد رحمانی، فاضل دهون، دکتر منصور غفوری‌فرد، دکتر فرزانه باقریه، مصطفی قاسم‌پور، دکتر ناصر پریزاد، دکتر معصومه آقامحمدی، دکتر امیررضا نبی قدیم، دکتر راضیه پریزاد و دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﮐﺒﺮﺑﮕﻠﻮ و در بردارنده 13 فصل مهم هست که به ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ورزش، ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﻌﺎدل آب، اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ و اﺳﯿﺪ ـ ﺑـﺎز، ﺧـﻮاب، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد، ﺗﻐﺬﯾﻪ، دﻓﻊ ادراری، دﻓﻊ روده‌ای، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧـﻢ ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺴﯽ، و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎری دوره‌ی ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری