مجموعه آزمون‌های دکتری وزارت بهداشت PhD علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی

بررسی کوتاه:

 • 1 با پاسخ تشریحی و تحلیلی از سال 98 تا 1400
 • 2 شامل آزمون‌های مقطع دکترای علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی
 • %10
  126,900
  114,500 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 12,400 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب مجموعه آزمون‌های دکتری وزارت بهداشت Ph.D علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی با پاسخ تشریحی و تحلیلی از سال 98 تا 1400 توسط صادق قادری، دکتر ثنا محمدی، حامی مهدوی‌نتاج، مجتبی وفاطرقی، مریم سادات تفاخ، مهدی محمدی و نگار عبدی تالیف گردیده است.

  اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب شاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی آزﻣـﻮنﻫـﺎی دﮐﺘـﺮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در رﺷــﺘﻪی ﻋﻠــﻮم و ﻓﻨــﺎوری‌ﻫـﺎی ﺗﺼــﻮﯾﺮﺑﺮداری ﭘﺰﺷــﮑﯽ(در دو ﮔــﺮاﯾﺶ) از ﺳــﺎل 1398 ﺗــﺎ 1400 اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑــﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﻧﮑـﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، ﻣﺮﺟﻌـﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮای داوﻃﻠﺒـﺎن این رﺷـﺘﻪ و دﯾﮕـﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در دروس ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری