پرستاری کودک سالم و بیمار دکتر مرتضوی 2جلدی

بررسی کوتاه:

 • 1 بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی
 • 2 بر اساس جدیدترین منابع لاتین و معتبر پرستاری
 • 3 مرجع اصلی آزمون برای کارشناسی ارشد پرستاری و رشته‌های پیراپزشکی
 • 4 منبع تخصصی جهت استفاده در بخش‌های بالینی کودکان
 • 5 مناسب برای کلیه دانشجویان پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری و بهداشت کودک و خانواده در کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • %15
  311,800
  266,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 45,800 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  سری 2جلدی پرستاری کودک سالم و بیمار حاوی دو کتاب پرستاری کودک سالم تالیف دکتر حامد مرتضوی، دکتر فائزه جهانپور، دکتر رقیه گشمرد، فریده بحرینی، زهره فرار، محبوبه طباطبایی چهر و کتاب پرستاری کودک بیمار تالیف دکتر حامد مرتضوی، دکتر فائزه جهانپور، دکتر رقیه گشمرد، فریده بحرینی، علیرضا نمائی قاسم‌نیا، محبوبه طباطبایی چهر بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی پزشکی گردآوری شده است. ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ در 11 ﻓﺼﻞ و ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎر در 13 ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ، در ﻧﺴﺨﻪی اﺧﯿﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﻌـﺪادی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ ﻣﯽ‌رود ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب که برگرفته از شواهد علمی جدید بوده و منطبق بر سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی تدوین شده است، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾـﺰ، ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.


  جهت مشاهده جزئیات پرستاری کودک سالم و پرستاری کودک بیمار وارد لینک‌های زیر شوید:

  مشاهده و خرید کتاب پرستاری کودک سالم دکتر مرتضوی

  مشاهده و خرید کتاب پرستاری کودک بیمار دکتر مرتضوی


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری