دوره 4جلدی پرستار بیهوشی 2018

ویراست:
ششم/2018
سال و نوبت چاپ:
1400-1401

بررسی کوتاه:

 • 1 رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بی هوشی در سراسر جهان
 • 2 ترجمه ششمین تألیف «Nurse Anesthesia» و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا
 • 3 منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری
 • %15
  فروش ویژه
  1,371,900
  1,167,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 204,900 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  بسته 4جلدی کتاب پرستار بیهوشی 2018 ترجمه‌ی کامل و بدون کم و کاست ششمین تألیف Nurse Anesthesia و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا است که در سال 2018 منتشر شد. این مجموعه کتاب رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان بوده و منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری می‌باشد.

  • پرستار بیهوشی 2018 جلد اول مسایل حرفه‌ای هوشبری و فارماکولوژی بیهوشی ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی بخش اول و دوم، در 15 فصل که بخش اول به مبانی حرفه ای، آموزشی، شغلی و صلاحیت‌های کارشناسان هوشبری می‌پردازد و بخش دوم، فصول مربوط به داروشناسی بیهوشی را به عنوان یکی از مهم ترین فصول کتاب در بر می گیرد. مترجمان این جلد دکتر علی خلفی، حمید یزدانی‌نژاد، نگین احمدیان دزفولی و سایر همکارانشان می‌باشند.
  • پرستار بیهوشی 2018 جلد دوم تجهیزات و اداره‌ی بیهوشی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی 14 ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﻠﺒﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﺎﯾﻊدرﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن، وﺿﻌﯿﺖ‌دﻫﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، اداره‌ی راه ﻫﻮاﯾﯽ، اداره‌ی درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ، اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻋﻮارض ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. مترجمان این جلد دکتر پریسا مرادی مجد، دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ ﺳﺎﻋﯽ، ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮد، ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺗﻘﯽزاده، ﺻﺪف ﻣﻈﻔﺮی، ﺷﻬﻼ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ می‌باشند.
  • پرستار بیهوشی 2018 جلد سوم بیهوشی و بیماری‌های همراه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤـﻪی 14 ﻓﺼـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻧـﺎﺗﻮﻣﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻠبی ﻋﺮوﻗﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﮐﻠﯿﻮی، ﻋﻀـﻼﻧﯽ اﺳـﮑﻠﺘﯽ، ﻣﻐـﺰ و اﻋﺼـﺎب و اﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ؛ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق ﻗﻔﺴﻪی ﺳﯿﻨﻪ، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺒﺪی؛ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ و روﺑﺎﺗﯿﮏ؛ اداره‌ی ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ‌ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺒﯽ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی و اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. مترجمان این جلد دکتر پریسا مرادی مجد، دﮐﺘﺮ زهرا عباسی، ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮد، مجتبی باشلقی فومنی، فرزانه میرزائی، آناهیتا زارعی می‌باشند.
  • پرستار بیهوشی 2018 جلد چهارم ملاحظات تخصصی بیهوشی و بی‌حسی ﺷﺎﻣﻞ ترجمه 16 فصل کتاب است که به تفصیل به ملاحظات تخصصی بیهوشی و بی‌حسی‌های ناحیه‌ای در اعمال جراحی مختلف و بیماران خاص می‌پردازند. مترجمان این جلد دکتر پریسا مرادی مجد، دکتر اعظم ساعی، جمال انصاری، عطیه سادات سجادی، مریم میلانی‌فرد، محمدمهدی عزیزیمی‌باشند.

  جهت مشاهده جزئیات 4جلد کتاب پرستار بیهوشی 2018 لطفا وارد لینک‌های زیر شوید:

  مشاهده و خرید کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد اول مسایل حرفه‌ای هوشبری و فارماکولوژی بیهوشی

  مشاهده و خرید کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد دوم تجهیزات و اداره‌ی بیهوشی

  مشاهده و خرید کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد سوم بیهوشی و بیماری‌های همراه

  مشاهده و خرید کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد چهارم ملاحظات تخصصی بیهوشی و بی‌حسی


  • شابک 9786001019128
  • ویراست ششم/2018
  • سال و نوبت چاپ 1400-1401
  • قطع وزیری
  • نوع جلد شومیز (جلد نرم)
  • وزن 3300 گرم
  • مشخصات نویسنده/مترجم
   ساس الیشا نویسنده مشاهده بیشتر
   جان جی ناگل هاوت نویسنده مشاهده بیشتر
  • کیفیت چاپ تک رنگ مشکی
  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری