آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE فناوری تصویربرداری پزشکی

بررسی کوتاه:

 • 1 ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن فناوری تصویربرداری پزشکی و دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 • 2 شامل سؤالات کارشناسی‌ ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی از سال 1395 تا 1400 به‌ همراه پاسخ‌های تحلیلی و نکات تکمیلی
 • %10
  164,900
  149,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 15,900 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE  فناوری تصویربرداری پزشکی ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ، ﻧﮕﺎرش و وﯾﺮاﯾﺶ ﺻﺎدق ﻗﺎدری، دﮐﺘﺮ ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪی، تالیف مهدی محمدی، شبنم بنی‌شریف، مریم زمانیان، مجتبی وفاطرقی، نگار عبدی، محبوبه صبحی، سجاد شیرین‌بنیاد و میثم حقیقی می‌باشد. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن‌ﻫﺎی 1395 ﺗﺎ 1400 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در درسﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  لازم به توضیح است آزمون‌های کنکور کارشناسی ارشد MSE شامل سوالات زبان انگلیسی نمی‌شود، در کنار این مجموعه کتاب درسنامه جامع زبان کنکور ارشد دکتر لزگی و بانک سوالات هدفمند زبان ارشد دکتر کیمیا مکمل مناسبی جهت آمادگی داوطلبان عزیز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می‌باشد.

  مشاهده و خرید کتاب درسنامه جامع زبان کنکور ارشد علوم پزشکی دکتر لزگی

  مشاهده و خرید کتابسته 2 جلدی بانک سوالات هدفمند زبان ارشد علوم پزشکی دکتر کیمیا


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری