تازه ترين ها

 

 

يادگيري آسان گازهاي خون شرياني
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:در انتشار ويراست دوم کتاب از ذکر مطالب جزئي و اضافه پرهيز شده و بر جنبه هاهي آناليز گازهاي خون شرياني که بيشتر کاربردي و مفيد هستند توجه شده است.


PCR و طراحي پرايمر به زبان ساده و کاربردي
قیمت: 159,000ریال
قیمت ویژه: 143,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب با محوريت آموزش تکنيک Real Time PCR و طراحي پرايمر نوشته شده است.


پرکاربردترين داروها
قیمت: 99,000ریال
قیمت ویژه: 89,100ریال

توضیح مختصر:شايع ترين و مهم ترين عوارض جانبي و اقدامات پرستاري در خصوص هر دارو به صورت کاربردي و باليني در اين کتاب گنجانده شده است.


راهنماي کامل داروهاي بيهوشي
قیمت: 169,000ریال
قیمت ویژه: 152,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب به رغم جيبي بودن حاوي مطالب مهم و کليدي فارماکولوژي بيهوشي از جمله گروه گروه دارويي گروه مصرف در حاملگي موارد مصرف دوز و مقدار مصرف فارماکوديناميک و فارماکوکينتيک تداخلات منع مصرف و احتياطات عوارض جانبي و توجهات پزشکي و پرستاري مي باشد.


راهنماي جيبي احياي قلبي- ريوي 2015
قیمت: 100,000ریال
قیمت ویژه: 90,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب برگرفته از دستورالعمل احياي قلبي-ريوي سال 2015 انجمن قلب آمريکا- انجمن احياي اروپا مي باشد.


مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
قیمت: 690,000ریال
قیمت ویژه: 552,000ریال

توضیح مختصر:كتاب گردآوري شده داراي مجموعه سوالات 18 سال آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سال 77-78 تا 96-95 مي باشد.


آناتومي براي پرستاران با رويکرد باليني
قیمت: 449,000ریال
قیمت ویژه: 359,200ریال

توضیح مختصر:مهمترين ويژگي اين کتاب اين است که مطالب آورده شده دقيقا مطابق با سرفصل دروس معرفي شده از سوي وزارت بهداشت و درمان،تدوين گرديده است.


بافت شناسي راس جلد اول: بافت شناسي عمومي
قیمت: 790,000ریال
قیمت ویژه: 632,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب اولين مرجع بافت شناسي جهت رشته هاي بيولوژي توليدمثل،علوم تشريح و پاتولوژي مي باشد.


مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
قیمت: 690,000ریال
قیمت ویژه: 552,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب شرح مبسوطي است بر سوالات آزمون هاي سال 1379 تا 1396 کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط که در تاليف آن اهتمام شده است.


دستنامه تهويه مکانيکي
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب دربردارنده مباحث پايه اي و کاربردي در زمينه فيزيولوژي و مکانيک سيستم تنفس است.


پرستاري در بخش NICU
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب قابل استفاده براي دانشجويان کارشناسي پرستاري و مامايي کارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه ي نوزادان و پرستاران و ماماها مي باشد


مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت اتاق عمل
قیمت: 79,000ریال
قیمت ویژه: 71,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب شامل تست هاي سال 1394-1396 با پاسخ تحليلي و نکات تکميلي مي باشد


درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکي
قیمت: 499,000ریال
قیمت ویژه: 424,150ریال

توضیح مختصر:اين کتاب مطابق با نمونه سوالات آزمون وزارت بهداشت با تکيه بر مهارتهاي لغات و خواندن و درک مطلب تاليف شده است


ترياژ
قیمت: 129,000ریال
قیمت ویژه: 116,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب در 5 فصل در خصوص اقدامات سريع پزشکي در مواقع اضطراري با استفاده از جديدترين منابع تهيه شده است.


درسنامه جامع دکتراي تخصصي پرستاري
قیمت: 690,000ریال
قیمت ویژه: 552,000ریال

توضیح مختصر:نگارش مطالب اين کتاب بر اساس منابع معتبر و اصلي آزمون انجام شده است.


نکات کليدي دکتراي پرستاري اصول و نظريه هاي مديريت و کاربرد آن در پرستاري
قیمت: 249,000ریال
قیمت ویژه: 199,200ریال

توضیح مختصر:اين مجموعه بر اساس آزمون هاي اخير دکتري پرستاري به روز رساني شده است و ......


کتاب درسي کمک پرستاران با رويکردي انسان مدار به ارائه ي مراقبت
قیمت: 790,000ریال
قیمت ویژه: 632,000ریال

توضیح مختصر:يک بسته کامل و رايگان به عنوان امکانات کمکي براي دانشجواست که شامل ويديو کليپ هاي تماشا کنيدو بياموزيد،فعاليت هاي تمرين کنيد و ياد بگيريد و چک ليست مهارتها مي باشد.در http//:Thepoint.iww.com/carter4e قابل دسترس است.


راهنماي گام به گام نگارش مقاله از پيدايش ايده تا پذيرش مقاله
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:شما در اين کتاب به جاي دريافت کلياتي که نياز به مدرس براي پاسخ به برخي سوالات خاص داشته باشد،با مسايلي کاربردي آشنا مي شويد.....


دستنامه معاينه فيزيکي و گرفتن تاريخچه بيتز
قیمت: 299,000ریال
قیمت ویژه: 239,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب راهنماي فشرده و قابل اعتماد،داراي اطلاعاتي ضروري و مورد نياز براي گرفتم تاريخچه سلامت ارزشمند و انجام معاينه فيزيکي کامل مي باشد.


درسنامه مامايي مايلز جلد سوم
قیمت: 299,000ریال
قیمت ویژه: 239,200ریال

توضیح مختصر:با توجه به مراقبت هاي فزاينده ي ماماها از زنان داراي نيازهاي بهداشتي پيچيده در جامعه اي چند فرهنگي و نياز به ايفاي نقش هاي تخصصي و گسترده،موضوعات مهمي در همين رابطه به کتاب افزوده شده تا محتواي آن با شرايط معاصر متناسب تر باشد.


صفحه قبل

| 1 / 2 |

صفحه بعد

میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه